38º Concurs bíblic

Els nostre alumnat de 1r a 4t de la ESO i 1r de Batxillerat (un total de 266) han participat al 38è Concurs Bíblic de Catalunya organizat pel Grup Avant de la Federació de Cristians de Catalunya.  Mitjançant aquest concurs, que promou el coneixement, entre els joves, dels textos  bíblics, el nostre alumnat ha pogut  aprofundir el missatge humà i religiós de la Paràbola del sembrador (Mc 4, 1-20).

Share this post

Sobre nosaltres

Centre concertat en tots els nivells educatius: Educació Secundària Obligatòria, Batxillerats (Humanitats i Ciències Socials, Ciències i Tecnologia), Cicles Formatius de Grau Mitjà (Cures Auxiliars d'Infermeria i Gestió Administrativa) i Cicle Formatiu de Grau Superior (Administració i Finances). També s'imparteixen activitats complementàries i extraescolars.