Lema 2019-2020 "Creados para ser Libres"

Els centres FEST comparteixen la visió i inspiració alliberadora de sant Joan de Mata, renovada al llarg dels segles pels continuadors de la seva obra i les fundadores i fundadors dels instituts que conformen la família trinitària. Així aquella visió arriba a nosaltres, per a ajudar-nos a interpretar la realitat i actuar a través d'ella per mitjà de tres claus:
 
• Una visió que busca l'autonomia i riquesa de les persones, reconeixent els seus elements diferencials i descobrint, a partir d'ells, possibilitats per a la trobada intercultural, el pensament crític, el diàleg i la igualtat d'oportunitats.
 
• Una visió que promou una pedagogia activa i de la trobada, per mitjà de l'educació en la interrelació, la comunió i l'escolta mútua.
 
• Una visió que creu i sent a Déu com Trinidad. Com a imatge seva ens compromet a ser comunitat educativa oberta, pròxima i compromesa.
 
Per a aconseguir-la, necessitem creure en un model educatiu que forma per a la llibertat interior i per a crear espais de llibertat exterior, en un ambient de pensament crític, implicats en la transformació social, la ruptura d'estructures injustes, l'educació plural i la diversitat: CREATS PER A SER LLIURES!!!

Share this post

Sobre nosaltres

Centre concertat en tots els nivells educatius: Educació Secundària Obligatòria, Batxillerats (Humanitats i Ciències Socials, Ciències i Tecnologia), Cicles Formatius de Grau Mitjà (Cures Auxiliars d'Infermeria i Gestió Administrativa) i Cicle Formatiu de Grau Superior (Administració i Finances). També s'imparteixen activitats complementàries i extraescolars.