En imatges

 

Equip directiu


(Carmen Hernández, Juan Enciso, Gna. Mª Teresa Gutiérrez,  Gna. Merche Rueda)

 

Equip d'Evangelització i Pastoral


(Mª Mar Chanivet, Esther Ladrero, Gna. Merche Rueda, Magda Martín)

Equip de coordinació pedagògic-pastoral


(Sergio Díaz, Julio Llorente, Juan Enciso, Mª José Vicente, Hna. Merche Rueda, Mª Cinta Fonollosa, Laura Aroza, Carme Alcalà)