Servei de menjador

L'escola ofereix diàriament el servei de menjador, amb cuina pròpia dins de les nostres instal·lacions.

Amb aquest servei també es pretén l'adquisició i consolidació d'actituds educatives pròpies de la nostra proposta educativa i d'hàbits saludables d'alimentació, així com l'assoliment de valors humans que enriqueixin la persona. Des del servei es té especial cura en l'elaboració de dietes derivades d'intoleràncies i d'al·lèrgies específiques. Tots aquells alumnes que sofreixin algun problema d'intolerància o al·lèrgia alimentària hauran de comunicar-lo a Secretaria.

Durant els menjars els monitors vetllen pels hàbits higiènics, els alimentaris i els de comportament dels alumnes, a més de promocionar aspectes socials i de convivència.


    Menjador del centre

    Menjador 'tàper'