Les germanes trinitàries van arribar a Barcelona en companyia de la mare fundadora el 21 de juny de 1894 i després de diversos canvis de domicili, es va poder comprar un terreny als afores de la ciutat, propietat de la família Güell, on les germanes han romàs des de llavors fins als nostres dies.

Inicialment, com en totes les cases, es va donar prioritat a l'atenció i educació d'adolescents i joves amb el risc d'exclusió social o de famílies desestructurades que necessitaven una llar d'acolliment i una formació integral, humana, cristiana i professional que els capacitarà per a inserir-se en la societat. Començant a funcionar tallers de capacitació professional, al mateix temps que s'impartien classes de cultura general al nivell que exigien aquells temps. Però en aquesta època la formació que rebien no era avalada per una titulació oficial que ja era exigida en les empreses, per la qual cosa la institució es va plantejar una reforma educativa a nivell intern per a respondre a les exigències dels temps, creant l'Escola de Formació Professional i Industrial, en el curs 1970-1971.

El centre educatiu de Barcelona imparteix actualment tres nivells formatius.

  • Educació Secundària Obligatòria.
  • Batxillerat amb les especialitats d'Humanitats, Ciències Socials i així com científic i tecnològic.
  • Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Gestió Administrativa, Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Cures Auxiliars d'Infermeria.
  • Cicle Formatiu de Grau Superior d'Administració i Finances.