Pla d'obertura del centre

Català

Pla d'obertura del centre per al curs 2020/2021 (aprovat pel Consell Escolar setembre 2020)