Nivells educatius del centre (tots concertats)
Educació secundària obligatòria (2 línies per curs)
Batxillerat Científic i tecnològic
Humanitats i Ciències Socials
Cicles formatius de grau mitjà Gestió administrativa (LOE)
Cures Auxiliars d'Infermeria (LOGSE)
Cicles formatius de grau superior Administració i finances (LOE)

 

Des del Carisma i Missió de l'Institut de Germanes Trinitàries, el Departament d'Orientació dels Centres Educatius de la Institució, adquireix una importància rellevant.

La intervenció psicopedagògica i l'orientació dels Centres Trinitaris, han d'atendre no sols el desenvolupament cognoscitiu, sinó també al desenvolupament emocional, moral, social i, en definitiva, personal dels alumnes, a través d'una educació personalitzada i integral, dedicant especial atenció als problemes de comportament o d'adaptació social i educativa dels alumnes, principalment aquells que incideixen de manera negativa en l'aprenentatge o en la convivència.

Aquesta educació personalitzada i integral, és responsabilitat de tot el claustre de professors i de les famílies, mantenint una estreta relació amb el Departament d'Orientació, com a eix articulador de la intervenció educativa des de la proposta i valors recollits en el caràcter propi dels nostres Centres.

Des d'aquest plantejament, el Departament d'Orientació dels Centres Educatius Trinitaris, ha de contribuir al desenvolupament integral dels alumnes, a través de l'acompanyament i orientació en tres àrees concretes: l'acadèmic-professional i pedagògica, la psicològica i la socioeducativa i carismàtica; conscients, no obstant això, que aquestes àrees no poden delimitar-se de manera estricta, sinó que formen part d'un tot que és l'acompanyament personal. El Departament d'Orientació té l'important repte d'identificar i avaluar les necessitats educatives especials de l'alumnat en l'àmbit acadèmic, psicològic, familiar i social.