Resistiré

En el context de confina esmento en què vivim no podem deixar de posar la mirada sobre la pregunta sobre on està Déu i com es fa present enmig d'un món que sofreix. Amb la nostra reflexió volem contemplar des d'una mirada de fe quant vivim i veiem..

Nombrosos vídeos no han arribat a tots, especialment en aquesta Setmana Santa que mostraven a Déu present en hospitals, infermers, treballadors essencials, ... Ha estat una forma popular de continuar vivint la nostra fe donant sentit a l'experiència de confinament.

Una de les qüestions fonamentals de l'experiència del poble d'Israel en la seva història ha estat el preguntar-se per l'on i com Déu es feia present en situacions que no tenen sentit. Diuen el psicòlegs que estem en la fase cinquena del confinament, la de la resistència. Enrere han quedat la incredulitat, l'ajust, la preparació i l'aclimatació i ara a resistir....

La resistència és l'actitud existencial de l'home de fe. Quatre escenes de la Bíblia ens mostren diferents aprenentatges sobre Déu i de la resposta al sofriment i al dolor. Descobrim des de la nostra lectura de fe que la resistència és el temps de ser, un temps per a recrear, un moment privilegiat per a la reconciliació i un temps de créixer en l'esperança.

DÉU PRESENT        TAMBÉ AVUI?

Share this post

Sobre nosaltres

Centre concertat en tots els nivells educatius: Educació Secundària Obligatòria, Batxillerats (Humanitats i Ciències Socials, Ciències i Tecnologia), Cicles Formatius de Grau Mitjà (Cures Auxiliars d'Infermeria i Gestió Administrativa) i Cicle Formatiu de Grau Superior (Administració i Finances). També s'imparteixen activitats complementàries i extraescolars.