TROBADA JUVENIL

Del 21 al 24 de febrer es va celebrar en “la Charola”, finca d'activitats pastorals que les Germanes Trinitàries tenen en la serra de Madrid, una trobada amb alumnes i exalumnes dels diferents centres de la institució, en el qual van reflexionar de manera dinàmica, van compartir i van orar junts com a preparació al temps de Quaresma, per a viure aquest temps de conversió amb un sentit més profund i compromès en les seves vides.

Share this post

Sobre nosaltres

Centre concertat en tots els nivells educatius: Educació Secundària Obligatòria, Batxillerats (Humanitats i Ciències Socials, Ciències i Tecnologia), Cicles Formatius de Grau Mitjà (Cures Auxiliars d'Infermeria i Gestió Administrativa) i Cicle Formatiu de Grau Superior (Administració i Finances). També s'imparteixen activitats complementàries i extraescolars.